תאומים

1/6

תיעוד מיצג

צילום: אורית גולדברג זמיר

האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל · ירושלים · 2006