top of page

קטלוג התערכה 'צאינה וראינה'

קטלוג התערוכה · אנגלית ועברית · 4.4.17

קטלוג התערוכה 'משונה להיות אישה'

קטלוג התערוכה · עברית · 15.9.16

מוזה · דויד שפרבר

גוף ומיניות ביצירתן של אמניות אורתודוקסיות–מודרניות בישראל · עברית · 4.7.17

ערב רב · המלצת השבוע: 'מים, לב פנים'

איריס פשדיצקי · עברית · 9.11.17

מוסף 'שבת' · חיידק הנבואה · עמיחי חסון

על התערוכה 'נביא נביא' · הביאנלה לאמנות יהודית · מתחם האחים חסיד · ירושלים · עברית · 24.10.15

מוסף 'שבת' · חיידק הנבואה · עמיחי חסון

על התערוכה 'נביא נביא' · הביאנלה לאמנות יהודית · מתחם האחים חסיד · ירושלים · עברית · 24.10.15

מוסף 'שבת' · לדבר מתוך החומר · רוני אלדד שאשא

על התערוכה 'על בלי מה' · תערוכת יחיד · המשכן לאמנויות ע"ש הכט · אוניברסיטת חיפה · עברית · 5.6.15

גליון דעות · זרקור ליצירה

על המיצג 'אשמורת אחרונה', תערוכת יחיד, המשכן לאמנויות, אוניברסיטת חיפה · עברית · יוני - יולי 2016

עתר · גליון ט' · לבדו

 אמניות מלוות: מוריה אשכנזי-רוזנבלום, שולמית עציון · 
עברית · תשרי תשע"ה

כלכליסט · על פסל האייל הלבן המוצב בגלרית טאלנט

על פסל האייל הלבן המוצב בגלרית טאלנט · עברית · 20.10.10

בנין ודיור · הצעירים המובחרים של 2010

מתוך מכלול עבודות הבוגרים שהוצגו בשלושת בתי הספר המובילים בתחום בחר גל גאון, הבעלים והמנהל האמנותי של המותג Talents Design, סוכנות לעיצוב עכשווי, את 15 הבולטים · עברית · 14.10.10

מגזין נישה · קלסיקה מודרנית

פסל מונומנטלי של אייל בגודל טבעי מצופה בקליפות שום ניצב במרכז הסלון הלבן · עברית· 23.10.2012

מגזין נשים · על הפסל 'אייל לבן'

עברית · 25.6.16

Talking Art

 על התערוכה אם יש מקום · אנגלית ועברית · 3.3.16

bottom of page