אישי

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

שעווה, קלף (עור בהמה), חוט תפירה · 15x6x20 ס"מ

הוצג ב'פרויקט סטודיו משלך'
אוצרת: אירנה גורדון · בית אות המוצר · ירושלים · 2011
צילום: אביב נווה