top of page

ללא כותרת

עלים מולבנים באקונומיקה, טבעות מצופות זהב · 1.50x2.00 מטר

מתוך תערוכת יחיד 'אל מה שנמוג'

אוצר: פיליפ רנצר · הגלריה האוניברסיטאית במשכן לאומנויות

חיפה · 2016
צילום: תמר כנרתי

בעבודה זו שזרתי עלי קיסוס שהשריתי באקונומיקה, תהליך הלבנה מתמשך שיצר עידון וזיכוך במרקם ובצבע אך גם גרם למותם. העלים מחוברים ביניהם בטבעות חֶבֶקֶ מצופות זהב.

bottom of page