כתם מרחף

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

קלף (עור בהמה) צבע שמן · 13x18 ס"מ

הוצג ב'פרויקט סטודיו משלך'
אוצרת: אירנה גורדון · בית 'אות המוצר' · ירושלים · 2011

צילום: אביב נווה