ממשלת הלילה

טכניקה מעורבת: אספלט, מים והקרנת וידאו · 8:23 ·  60x60x60 ס"מ

הוצג בתערוכה 'ירח משתקף על אספלט'
אוצרת: הדס גלזר · בית הגפן· חיפה · 2019
צילום: חי אפיק · עריכה: רועי צורף

עבודת וידאו במסך קטן ממוסגר שנראה כצילום סטילס. במבט ראשון נראה כי דבר לא מתרחש אך מידי פעם ניכרת תנועה עדינה של העשבים.

press to zoom

press to zoom
1/1