top of page

דופק מים

הקרנת וידאו, ברזל ומים   ·  90x90x70 ס"מ

מתוך התערוכה 'מים, לב, פנים'
אוצרת: אביטל נאור וכסלר · בסגרת הביאנלה לאמנות יהודית עכשווית · ירושלים · 2017
צילום: שי הלוי · עריכה: חי אפיק

המיצב המורכב משני כלי מתכת מבריקים ועגולים הניצבים זה מעל זה במרחק מהרצפה כשהם מחוברים על ידי שלוש רגליים דקות. על הכלי העליון מוקרן וידאו. הוידאו מתאר טיפות מים שמטפטפות על אבן השרויה במים שעליה מונח פיגמנט זהב, טפטוף המים מפזר אט אט ובהתמדה את צבע הזהב המתכתי על פני המים, עד כי הם מתכסים בשכבת הזהב. ההקרנה עשויה בהתאמה מדויקת לכלי כך שלצופה לוקח זמן להבין שמה שהוא רואה הוא הקרנת וידאו ולא מים ממשיים.

במקביל לטפטוף המוקרן על הכלי העליון מתרחש טפטוף ממשי של מים מתחתית הכלי העליון, המים שמקורם במנגנון נסתר, משמיעים קול טפטוף ונקווים כל העת על הכלי התחתון אך לעולם לא ממלאים אותו, ונדמה למתבונן כי הם התגשמות בחומר של האור המוקרן על הכלי העליון, כאילו המים העליונים מתממשים למים תחתונים ויורדים מטה.

bottom of page