top of page

ארצות הנשייה

יציקות פורצלן וחומר קרמי, נייר, חוט זהב, עלי זהב, גוף תאורה, שברי זכוכית וכנפי שפרירית

מתוך התערוכה 'מסוף העולם אל סופו'

אוצרות: איריס פשדיצקי וגילי זיידמן (המקרר) ·
מוזאון ארצות המקרא · ירושלים · 2017
צילום: גיא יחיאלי

בתערוכה זו הגבתי לממצא אריכולוגי המוצג במוזאון ארצות המקרא:  פסלון אשה עשוי משיש מלווה בכותר: "אשה סוגדת ישובה אוחזת כוס"

את הכותר שנדמה לי כשורה פותחת של שיר שלחתי למספר נשים משמעותיות בחיי בבקשה להמשיך את כתיבתו.

ששת הפסלונים שהוצגו הם רפליקה לדמות 'האשה הסוגדת' בהם הטמנתי שינויים קטנים שהינם תגובה ופרשנות לטקסטים שחזרו אלי. 

bottom of page