top of page

זמן שאול

Readymade , תאורה, ספריי

מתוך תערוכת יחיד 'אל מה שנמוג'

אוצר: פיליפ רנצר · הגלריה האוניברסיטאית במשכן לאומנויות

חיפה · 2016
צילום: תמר כנרתי

במיצב 'זמן שאול' הנחתי על הרצפה מזרון קפיצים עירום לאדם יחיד. מהתקרה תלוי גוף תאורה חשוף המשתלשל עד סמוך למזרן. על הקיר רשמתי צללית של תריס המדמה כיתוב בשפה לא מפוענחת.

bottom of page