אייל סבך

1/1

יציקת ברונזה · 60x60x60 ס"מ

הוצג ב'יריד צבע טרי' 4
גלריית נלי אמן · ת"א · 2011